thumbnail - Tạp chí Forbes vinh danh doanh nghiệp ở Bình Dương
Lan đột biến
Hà Nội

Tạp chí Forbes vinh danh doanh nghiệp ở Bình Dương

Lần thứ 2 liên tiếp Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển công nghiệp -CTCP (Becamex IDC) tiếp tục được Tạp chí Forbes Việt Nam vinh danh là một trong 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam năm 2022.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác