thumbnail - Tập đoàn FLC nợ Quảng Bình 451 tỷ đồng tiền thuê đất
Tuấn Anh
Hà Nội

Tập đoàn FLC nợ Quảng Bình 451 tỷ đồng tiền thuê đất

Tập đoàn FLC đang nợ tỉnh Quảng Bình tổng cộng 451 tỷ đồng tiền thuê đất, trong đó có 220 tỷ đồng tiền nợ quá hạn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác