thumbnail - Tập đoàn Sơn Hải xin bảo hành cao tốc 10 năm chỉ là đánh bóng thương hiệu?
Tuấn Anh
Hà Nội

Tập đoàn Sơn Hải xin bảo hành cao tốc 10 năm chỉ là đánh bóng thương hiệu?

Việc Tập đoàn Sơn Hải có văn bản cam kết bảo hành 10 năm chất lượng đường cao tốc khiến dư luận đặt ra nhiều câu hỏi.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác