thumbnail - Tập trung tái canh phát triển cà phê đặc sản Việt Nam
Cua Gạchhhh
Hà Nội

Tập trung tái canh phát triển cà phê đặc sản Việt Nam

Ngành hàng cà phê tập trung ưu tiên tái canh và phát triển cà phê đặc sản để đạt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có 107.000 ha cà phê tái canh, 11.500 ha cà phê đặc sản với sản lượng 5.000 tấn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác