thumbnail - Tập trung tái cấu trúc danh mục
Diệu Thúy
Hà Nội

Tập trung tái cấu trúc danh mục

Các giao dịch ngắn hạn nên tập trung cho chiến lược mục tiêu là tái cấu trúc danh mục đặc biệt là cắt giảm nhóm cổ phiếu yếu kém thông qua các nhịp hồi phục như
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác