thumbnail - Thái Lan họp khẩn về bệnh đậu mùa khỉ
Trường Sơn
Hà Nội

Thái Lan họp khẩn về bệnh đậu mùa khỉ

VTV.vn - Bộ trưởng Y tế Thái Lan đã triệu tập cuộc họp khẩn với các cơ quan y tế công cộng để thảo luận về biện pháp đối phó với bệnh đậu mùa khỉ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác