thumbnail - Thăm Đại học Harvard, Thủ tướng nói về nền kinh tế độc lập của Việt Nam
Thức SG
Hà Nội

Thăm Đại học Harvard, Thủ tướng nói về nền kinh tế độc lập của Việt Nam

Thăm Đại học Harvard, Thủ tướng Phạm Minh Chính dành thời gian phân tích về lý do và những trọng tâm của việc xây dựng nền kinh tế Việt Nam độc lập, tự chủ gắn với chủ động, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác