thumbnail - Thẩm mỹ viện "chui" ngang nhiên bơm ngực, nâng mũi cho khách tại Đà Nẵng
Tuấn Anh
Hà Nội

Thẩm mỹ viện "chui" ngang nhiên bơm ngực, nâng mũi cho khách tại Đà Nẵng

Thẩm mỹ viện Ánh Diệu Nguyễn không đủ điều kiện hành nghề nhưng hoạt động công khai dịch vụ thẩm mỹ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác