thumbnail - Thăng quân hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát dũng cảm hy sinh khi chữa cháy
Diệu Thúy
Hà Nội

Thăng quân hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát dũng cảm hy sinh khi chữa cháy

Đại tướng Tô Lâm - Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thăng cấp bậc quân hàm đối với 3 cán bộ chiến sĩ Cảnh sát dũng cảm hy sinh khi chữa cháy ở Hà Nội
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác