thumbnail - Thanh Hóa thiếu hơn 6.000 giáo viên, Giám đốc Sở Giáo dục gợi ý hướng khắc phục
Duy Tân
Hà Nội

Thanh Hóa thiếu hơn 6.000 giáo viên, Giám đốc Sở Giáo dục gợi ý hướng khắc phục

GDVN- Để giải quyết thiếu giáo viên, ngành giáo dục Thanh Hoá đưa ra giải pháp như dạy liên trường, kết hợp nhiều hình thức dạy và học, kích hoạt dạy trực tuyến…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác