thumbnail - Thanh khoản đang có dấu hiệu bị hụt
Quốc Cường
Hà Nội

Thanh khoản đang có dấu hiệu bị hụt

HOSE đã có 4 phiên liên tiếp thanh khoản vượt mức bình quân 20 phiên. Trong 2 phiên gần nhất thanh khoản đều tăng tuy nhiên dấu hiệu chững lại đang xuất hiện tr
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác