thumbnail - Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm, dòng tiền đang chảy vào nhóm cổ phiếu nào?
Liên Hương
Hà Nội

Thanh khoản toàn thị trường sụt giảm, dòng tiền đang chảy vào nhóm cổ phiếu nào?

Đối với các nhóm ngành trụ cột trên thị trường, dòng tiền chỉ chạy vào nhóm Ngân hàng với thanh khoản tăng 8% so với tháng trước, trong khi dòng tiền chảy ra khỏi nhóm Bất động sản (-23%) và Chứng khoán (-12%)...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác