thumbnail - Thanh kiếm 1.000 năm của hiệp sĩ Ba Lan.
Lan đột biến
Hà Nội

Thanh kiếm 1.000 năm của hiệp sĩ Ba Lan.

Thanh kiếm nghìn năm có niên đại từ đầu thế kỷ 11, được cho là thuộc về một hiệp sĩ làm việc cho vị vua đầu tiên của Ba Lan.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác