thumbnail - Thành lập Tổ công tác nghiên cứu đầu tư cảng hàng không
Lan đột biến
Hà Nội

Thành lập Tổ công tác nghiên cứu đầu tư cảng hàng không

Thủ tướng quyết định thành lập Tổ công tác nghiên cứu, đánh giá khả năng khai thác và xã hội hóa đầu tư một số cảng hàng không.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác