thumbnail - Thành lập trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội
Trường Sơn
Hà Nội

Thành lập trường Đại học Luật thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội

Trường Đại học Luật được quyết định thành lập hôm nay trên cơ sở khoa Luật của Đại học Quốc gia Hà Nội. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác