thumbnail - Thành Mới - vàng lá xuất hiện sau mỗi cơn mưa
Duy Tân
Hà Nội

Thành Mới - vàng lá xuất hiện sau mỗi cơn mưa

Di tích văn hóa Óc Eo Thành Mới được Louis Malleret nhắc đến trong những năm 1936 - 1937 với việc ghi nhận 3 vết tích kiến trúc đền thờ phát hiện ở các điểm đã bị đào phá và đặc biệt là nhóm di vật quý tìm thấy gồm 1 vương miện và 1 thắt lưng bằng vàng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác