thumbnail - Thành phố Hồ Chí Minh công bố nguyện vọng 1 vào lớp 10 của 108 trường công lập
Gia Loc
Hà Nội

Thành phố Hồ Chí Minh công bố nguyện vọng 1 vào lớp 10 của 108 trường công lập

GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố số lượng nguyện vọng 1 đăng ký vào lớp 10 của 108 trường trung học phổ thông công lập trên địa bàn.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác