thumbnail - Thành phố ở Trung Quốc tặng tiền cho người dân tự nguyện đi xét nghiệm Covid-19
Quân Mạnh
Hà Nội

Thành phố ở Trung Quốc tặng tiền cho người dân tự nguyện đi xét nghiệm Covid-19

Một thành phố nằm gần Thượng Hải thông báo tặng tiền cho những cá nhân tự nguyện tham gia lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 đại trà.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác