thumbnail - Thành phố Trung Quốc đầu tiên ban hành quy định về xe tự hành
Viễn Đông
Hà Nội

Thành phố Trung Quốc đầu tiên ban hành quy định về xe tự hành

Thâm Quyến trở thành thành phố đầu tiên tại Trung Quốc đưa ra quy định quản lý xe tự lái trên đường phố, có hiệu lực từ ngày 1/8.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác