thumbnail - Thành phố Vũ Hán tạm dừng một số hoạt động kinh doanh, vận tải do COVID-19
Lan đột biến
Hà Nội

Thành phố Vũ Hán tạm dừng một số hoạt động kinh doanh, vận tải do COVID-19

VTV.vn - Ngày 27/7, thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã tạm thời đình chỉ hoạt động một số cơ sở kinh doanh và dịch vụ giao thông công cộng ở một huyện với...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác