thumbnail - Thanh thiếu niên Bình Chánh với môi trường xanh tại VWS
Quốc Cường
Hà Nội

Thanh thiếu niên Bình Chánh với môi trường xanh tại VWS

Chương trình Thanh thiếu niên Bình Chánh với môi trường xanh có nhiều hoạt động sôi nổi như tham quan qui trình xử lý chất thải tại Khu liên hợp Xử lý chất...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác