thumbnail - Thanh tra một hộ dân ở Gia Lai có lô "đất vàng" lớn sau quy hoạch
Quân Mạnh
Hà Nội

Thanh tra một hộ dân ở Gia Lai có lô "đất vàng" lớn sau quy hoạch

Huyện Chư Sê (Gia Lai) yêu cầu cơ quan thanh tra huyện vào cuộc kiểm tra dấu hiệu bất thường về lô đất vàng giữa trung tâm quy hoạch phố huyện.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác