thumbnail - Thanh tra tổng cục và thanh tra sở được thành lập khi nào?
Diệu Thúy
Hà Nội

Thanh tra tổng cục và thanh tra sở được thành lập khi nào?

Dự thảo Luật Thanh tra (sửa đổi) bổ sung quy định để rõ các tiêu chí, nguyên tắc thành lập cơ quan thanh tra tại tổng cục, cục thuộc bộ để kiểm soát chặt chẽ.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác