thumbnail - Thành tựu trong đảm bảo, thúc đẩy quyền con người nhân lên lòng tự hào, niềm tin với Đảng
Thức SG
Hà Nội

Thành tựu trong đảm bảo, thúc đẩy quyền con người nhân lên lòng tự hào, niềm tin với Đảng

(PLVN) - Trong những năm qua, Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong công cuộc đổi mới, phát triển đất nước cũng như những tiến bộ không ngừng trong sự nghiệp bảo đảm và thúc đẩy quyền con người, được cộng đồng quốc tế ghi nhận, đánh giá cao.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác