thumbnail - Tháo gỡ điểm nghẽn cho TP.HCM bứt tốc
Tuấn Anh
Hà Nội

Tháo gỡ điểm nghẽn cho TP.HCM bứt tốc

Vị trí dẫn đầu của TP.HCM vẫn đang được giữ vững nhưng cần T.Ư tháo gỡ sớm các điểm nghẽn để tạo đà phát triển nhanh hơn và đóng góp nhiều hơn cho đất nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác