thumbnail - Thay đổi quy định về giá tính thuế GTGT khi chuyển nhượng BĐS người sắp giao dịch nhà đất cần biết
Viễn Đông
Hà Nội

Thay đổi quy định về giá tính thuế GTGT khi chuyển nhượng BĐS người sắp giao dịch nhà đất cần biết

Mới đây, ngày 29/7/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định 49/2022/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 209/2013/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật Thuế giá trị gia tăng. Theo đó, Nghị định này đã thay đổi cách tính giá tính thuế giá trị gia tăng (GTGT) với hoạt động chuyển nhượng bất động sản.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác