thumbnail - Thấy gì từ 22.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo hoặc thế chấp bằng cổ phiếu?
Lan đột biến
Hà Nội

Thấy gì từ 22.000 tỷ đồng trái phiếu phát hành không có tài sản đảm bảo hoặc thế chấp bằng cổ phiếu?

Đây là vấn đề nhà đầu tư cần quan tâm đánh giá chất lượng tài sản thế chấp, nhất là trong bối cảnh thị trường chứng khoán giảm mạnh và biến động như hiện nay...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác