thumbnail - Thấy gì từ Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công của Việt Nam tại Báo cáo PAPI 2021?
VNREVIEW bbt
Hà Nội

Thấy gì từ Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công của Việt Nam tại Báo cáo PAPI 2021?

Nhiều tỉnh, thành phía Nam lọt vào nhóm cao nhất trong kiểm soát tham nhũng khu vực công, đây là "sự thay đổi thú vị".
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác