thumbnail - Thấy gì từ loạt phiên gọi vốn thất bại của Ngân hàng Chính sách xã hội?
Viễn Đông
Hà Nội

Thấy gì từ loạt phiên gọi vốn thất bại của Ngân hàng Chính sách xã hội?

Đã tròn một tháng qua Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã không thể gọi vốn thành công ở kênh trái phiếu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác