thumbnail - The Economist: Quá sớm để nói thế giới đang suy thoái
Cua Gạchhhh
Hà Nội

The Economist: Quá sớm để nói thế giới đang suy thoái

Phân tích các nền kinh tế phát triển, Economist cho rằng suy thoái vẫn chưa diễn ra, nhưng khả năng lạm phát giảm nhanh là không thể. - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác