thumbnail - Thế giới bắt đầu bước vào khủng hoảng nợ trong bối cảnh lạm phát đình trệ
Tuấn Anh
Hà Nội

Thế giới bắt đầu bước vào khủng hoảng nợ trong bối cảnh lạm phát đình trệ

Chuyên gia kinh tế Nouriel Roubini dự báo về nguy cơ khó tránh khỏi của một cuộc khủng hoảng hệ thống mới và một cuộc suy thoái sâu, dài đối với kinh tế thế giới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác