thumbnail - Thế giới cần phá thế độc quyền trong hệ thống lương thực toàn cầu
Thanh Bình
Hà Nội

Thế giới cần phá thế độc quyền trong hệ thống lương thực toàn cầu

Giám đốc điều hành (CEO) của tổ chức phi chính phủ Oxfarm, bà Gabriela Bucher, mới đây nhấn mạnh cần phá bỏ thế độc quyền và áp thuế lợi tức phụ thu trong hệ thống lương thực thế giới.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác