thumbnail - Thêm một phiên bán ròng mạnh, tự doanh đã rút khỏi HOSE hơn 2.000 tỷ đồng từ đầu tháng 9
Quốc Cường
Hà Nội

Thêm một phiên bán ròng mạnh, tự doanh đã rút khỏi HOSE hơn 2.000 tỷ đồng từ đầu tháng 9

Từ đầu tháng 9, tự doanh đã rút khỏi HOSE tổng giá trị 2.079 tỷ đồng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác