thumbnail - Thêm nguồn lực hỗ trợ ĐBSCL phát triển bền vững
Liên Hương
Hà Nội

Thêm nguồn lực hỗ trợ ĐBSCL phát triển bền vững

VTV.vn - ĐBSCL là vùng kinh tế quan trọng trong sự phát triển bền vững của cả nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác