thumbnail - Thí điểm 5.000 m3 cát biển làm vật liệu đắp nền cao tốc khu vực ĐBSCL
Lan đột biến
Hà Nội

Thí điểm 5.000 m3 cát biển làm vật liệu đắp nền cao tốc khu vực ĐBSCL

Bộ GTVT đề nghị cho các đơn vị khai thác khoảng 5.000 m3 cát biển trên địa bàn Trà Vinh, Sóc Trăng thí điểm đắp nền đường cao tốc khu vực ĐBSCL.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác