thumbnail - Thị giá giảm 45% trong 2 tháng, Dragon Capital liên tiếp bán ra cổ phiếu DXG
Quốc Cường
Hà Nội

Thị giá giảm 45% trong 2 tháng, Dragon Capital liên tiếp bán ra cổ phiếu DXG

Chỉ trong 2 tuần gần đây, nhóm quỹ thành viên thuộc Dragon Capital đã bán ra tổng cộng hơn 11 triệu cổ phiếu DXG trong bối cảnh thị giá cổ phiếu này đã giảm hơn 45% trong 2 tháng.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác