thumbnail - Thị giá tăng 67% sau 1 tháng, con gái Chủ tịch Dabaco muốn bán 2 triệu cổ phiếu DBC
Trường Sơn
Hà Nội

Thị giá tăng 67% sau 1 tháng, con gái Chủ tịch Dabaco muốn bán 2 triệu cổ phiếu DBC

Bà Nguyễn Thị Tân Hòa, con gái Chủ tịch Nguyễn Như So đăng ký bán 2 triệu cổ phiếu DBC từ ngày 28/7 đến 26/8.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác