thumbnail - Thị lực kém liệu có học được Công nghệ thông tin?
Lan đột biến
Hà Nội

Thị lực kém liệu có học được Công nghệ thông tin?

Em cận 6,5 độ và khó nhìn máy tính trong thời gian dài. Liệu em có thể học Công nghệ thông tin (tại một mảng có thời gian tiếp xúc máy tính trung bình) hay không? - VnExpress
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác