thumbnail - 'Thí sinh ảo' là tất yếu, lành mạnh, vậy có cần hệ thống lọc ảo duy nhất của Bộ?
Liên Hương
Hà Nội

'Thí sinh ảo' là tất yếu, lành mạnh, vậy có cần hệ thống lọc ảo duy nhất của Bộ?

GDVN- Việc áp dụng quy trình và “hệ thống lọc ảo chung” như đề cập trong dự thảo quy chế tuyển sinh 2022 đang và sẽ gây khó khăn cho các trường, cho thí sinh.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác