thumbnail - Thi tốt nghiệp THPT 2022: Điểm học bạ cao hơn điểm thi
Duy Tân
Hà Nội

Thi tốt nghiệp THPT 2022: Điểm học bạ cao hơn điểm thi

Kết quả đối sánh điểm thi tốt nghiệp THPT 2022 và điểm học bạ cho thấy, điểm ở hầu hết các môn đều vênh nhau. Tại một số địa phương, điểm học bạ rất cao nhưng điểm thi lại rất thấp (vênh gần 3,8 đi...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác