thumbnail - Thi tốt nghiệp THPT hay không đã quy định rõ tại Luật GD, sao vẫn còn tranh cãi?
Trường Sơn
Hà Nội

Thi tốt nghiệp THPT hay không đã quy định rõ tại Luật GD, sao vẫn còn tranh cãi?

GDVN- Vấn đề bỏ hay giữ kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông không cần tranh luận, nó đã được luật hóa trong Luật Giáo dục 2019.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác