thumbnail - Thị trường bất động sản: Nhiều luật chồng chéo, khó điều tiết
Minh DucTRan
Hà Nội

Thị trường bất động sản: Nhiều luật chồng chéo, khó điều tiết

Lĩnh vực bất động sản có hàng chục luật điều phối nhưng lại thiếu đồng bộ, chồng chéo và mâu thuẫn...
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác