thumbnail - Thị trường bất động sản vẫn chưa phải là “đầu kéo”
Gia Loc
Hà Nội

Thị trường bất động sản vẫn chưa phải là “đầu kéo”

Mặc dù có nhiều tiềm năng phát triển và đóng vai trò “đầu kéo” trong nền kinh tế, song lĩnh vực bất động sản tại Việt Nam lại đang gặp rất nhiều rào cản, do đó không thể phát huy được hết vai trò của mình, chưa trở thành nội lực phát triển đất nước…
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác