thumbnail - Thị trường mở ra nhiều cơ hội, cổ phiếu nào có định giá hấp dẫn?
Minh DucTRan
Hà Nội

Thị trường mở ra nhiều cơ hội, cổ phiếu nào có định giá hấp dẫn?

Sở hữu nhiều lợi thế từ hệ sinh thái Viettel cùng khả năng tăng trưởng cao, SSI Research đánh giá cổ phiếu CTR của Viettel Contructions vẫn còn tương đối “rẻ” so với các doanh nghiệp cùng ngành.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác