thumbnail - Thích nghi với gia đình không hoàn hảo
Quốc Cường
Hà Nội

Thích nghi với gia đình không hoàn hảo

Hoàn cảnh xuất phát tôi không bằng ai, mẹ mất từ khi ba tháng tuổi, sáu tuổi ở với dì và bố.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác