thumbnail - Thiết bị biến CO2 thành oxy trên Mặt Trăng
Liên Hương
Hà Nội

Thiết bị biến CO2 thành oxy trên Mặt Trăng

Thiết bị di động nặng khoảng 5 kg sử dụng đất Mặt Trăng, nước và năng lượng Mặt Trời để biến đổi carbon dioxide (CO2) thành oxy và nhiên liệu.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác