thumbnail - Thiết bị họp trực tuyến trị giá 7.000 USD của ông Joe Biden
Trường Sơn
Hà Nội

Thiết bị họp trực tuyến trị giá 7.000 USD của ông Joe Biden

Sau khi nhiễm Covid-19, tổng thống Mỹ phải làm việc tại nhà và họp trực tuyến như mọi người.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác