thumbnail - Thiết bị trường học ở Hà Tĩnh được các nhà thầu "thổi giá" như thế nào?
Viễn Đông
Hà Nội

Thiết bị trường học ở Hà Tĩnh được các nhà thầu "thổi giá" như thế nào?

GDVN- Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông tại Hà Tĩnh đã bị “thổi giá” gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác