thumbnail - Thiếu giáo viên trầm trọng, Quảng Nam chuẩn bị tuyển dụng hơn 1.400 chỉ tiêu
Tuấn Anh
Hà Nội

Thiếu giáo viên trầm trọng, Quảng Nam chuẩn bị tuyển dụng hơn 1.400 chỉ tiêu

GDVN- Điểm mới của kỳ thi viên chức giáo dục năm 2022 là đăng ký chỉ tiêu đến từng bộ môn của từng trường trung học phổ thông.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác