thumbnail - Thiếu nghiêm trọng nhân sự ngành y tế tại Anh
Duy Tân
Hà Nội

Thiếu nghiêm trọng nhân sự ngành y tế tại Anh

VTV.vn - Cải thiện điều kiện làm việc chính là việc cần thiết lúc này để giải quyết cuộc khủng hoảng lao động mà ngành y tế Anh đang phải đối mặt.
Xem thêm

Chủ đề liên quan

Chủ đề khác